Historie

Historie

Het Groene Kruis (nog zichtbaar in ons logo) was een neutrale landelijke vereniging voor wijkverpleging. In de jaren dertig van de vorige eeuw werden door hun de eerste EHBO verenigingen opgericht. Door de oprichting van deze verenigingen kon de ‘gewone mens’ actief bezig zijn bij het verzorgen en verplegen van zieken en het verbeteren van de hygiënische omstandigheden in de verschillende woonplaatsen. Aanvankelijk was de belangstelling voor de verenigingen niet groot.

Uit de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, als ook door de toenemende mobiliteit gebeurden er regelmatig ongelukken. Hierdoor ontstond bij mensen een grotere behoefte om op een betere manier te kunnen helpen. Daardoor schoten de EHBO-verenigingen als paddenstoelen uit de grond. Al snel werd de EHBO te groot en log voor het Groene Kruis en werd samenwerking gezocht in de Katholieke Nationale Bond voor EHBO.

Als gevolg van de groeiende behoefte in die periode, hebben verschillende personen als pioniers aan de wieg gestaan bij het oprichten van een EHBO vereniging in de gemeente Kerkrade. Mede hierdoor vond op 7 november 1952 de oprichting plaats van “De afdeling Bleijerheide van de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken”.

Deze afdeling werd later, op 26 juni 1972, voortgezet als “Katholieke Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, Bleijerheide” en was aangesloten bij het district Limburg van de Katholieke Nationale Bond voor EHBO.
Nadat de samenwerking met de Nationale Bond voor EHBO tegen viel,  heeft het district Limburg zich in 1993 los gemaakt en een eigen bond opgericht, namelijk de Limburgse Bond voor EHBO. Welke op landelijk niveau samenwerkt met Het Oranje Kruis.

Onze vereniging is, na het Rode Kruis Kerkrade, de eerste en dus oudste vereniging in de gemeente Kerkrade waar men voor EHBO onderwijs terecht kon. Dit zonder de verplichting om bij diverse evenementen als hulpverlener aanwezig te zijn, hooguit op vrijwillige basis.

Het verenigingslokaal was in het begin in een café te Bleijerheide en vervolgens enkele jaren in “Het Patronaat” in diezelfde wijk. Na enkele jaren in de “Rodahal” vertoefd te hebben, werd weer teruggekeerd naar de thuishaven: het vernieuwde patronaat.

Helaas moest, na enkele jaren, door de gestegen huurkosten gezocht worden naar een andere locatie. Deze werd gevonden in het Gemeenschapshuis Holz, het tegenwoordige “Catharina Hoes”, waar wij nu al meer dan 30 jaar verblijven.


WordPress Video Lightbox Plugin