Doelstelling

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel:
Het bevorderen van al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongelukken.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a) het organiseren van cursussen in Eerste Hulp Bij Ongelukken, reanimatie en ongevalspreventie;
b) het organiseren van de voorgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
c) een doelgerichte propaganda;
d) het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en voorts door al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.


WordPress Video Lightbox Plugin